Skip navigation

Klageafgørelser fra Stormrådet

Her finder du Stormrådets afgørelser af klager over forsikringsselskabernes afgørelser i stormflods- og oversvømmelsessager. Afgørelserne kan give svar på, om skader er omfattet af stormflods- og oversvømmelsesordningerne, og om du derfor har ret til erstatning.

Du kan også søge i Stormrådets arkiv over afgørelser her >

 

Kronologisk liste over afgørelser - sorteret efter offentliggørelsesdato:

 

Gå til Ikke medhold i klage over skadesopgørelse og inhabilitet

19. december 2016

Stormrådet gav ikke medhold i klage over forsikringsselskabets afvisning af at ændre skadesopgørelsen og afviste også, at forsikringsselskabet var inhabil ved behandlingen af stormflodssagen.

Gå til Ikke medhold i klage over manglende lighed

05. december 2016

Stormrådet gav ikke medhold i klage over forsikringsselskabets afvisning af at ændre skadesopgørelsen.

Gå til Delvis medhold i klage over sagsbehandling og affugtning

24. november 2016

Stormrådet gav delvis medhold i klage over forsikringsselskabets sagsbehandling, men afviste at forsikringsselskabet var ansvarligt for skadesbegrænsende arbejde foretaget af skadesservicefirmaet.

Gå til Delvis medhold i klage over afvisning af dækning af skader på karnapvinduer og udgifter til el

24. oktober 2016

Stormrådet gav delvis medhold i klage over forsikringsselskabets afvisning af at tilkende erstatning for skader på karnapvinduer og udgifter til el.

Gå til Ikke medhold i klage over skadesopgørelsen

23. september 2016

Stormrådet afviste klage over forsikringsselskabets afvisning af at ændre skadesopgørelse, da skadelidte ikke var berettiget til erstatning, fordi skaden ikke var omfattet af stormflodsloven. 

Gå til Ikke medhold i klage over afvisning af erstatning

21. juli 2016

Stormrådet afviste at tilkende yderligere erstatning for udgifter til skadesbegrænsende arbejde og afviste, at forsikringsselskabet var forpligtet til at reklamere overfor skadesservicefirmaet, der havde foretaget skadesbegrænsende arbejde.

Gå til Ikke erstatning for skader på stenterrasse

06. juli 2016

Stormrådet afviste klage over forsikringsselskabets afvisning af at dække skader på stenterrasse.

Gå til Ikke erstatning for skader som følge af skimmelsvamp

06. juli 2016

Stormrådet afviste at tilkende erstatning for skader som følge af skimmelsvamp.

Gå til Ikke erstatning for udgifter til affugtning

06. juli 2016

Stormrådet afviste klage over forsikringsselskabets afvisning af at tilkende erstatning for affugtning.

Gå til Delvis medhold i klage over skadesopgørelsen

06. juli 2016

Stormrådet gav delvis medhold i klage over forsikringsselskabets afvisning af at ændre skadesopgørelsen.