Skip navigation

Klageafgørelser fra Stormrådet

Her finder du Stormrådets afgørelser af klager over forsikringsselskabernes afgørelser i stormflods- og oversvømmelsessager. Afgørelserne kan give svar på, om skader er omfattet af stormflods- og oversvømmelsesordningerne, og om du derfor har ret til erstatning.

Du kan også søge i Stormrådets arkiv over afgørelser her >

 

Kronologisk liste over afgørelser - sorteret efter offentliggørelsesdato:

 

Gå til Ikke medhold i klage over skadesopgørelsen

06. juli 2016

Stormrådet afviste klage over forsikringsselskabets afvisning af at ændre skadesopgørelsen.

Gå til Ikke erstatning for fugt i fundament og murværk

31. marts 2016

Stormrådet afviste klage over forsikringsselskabets afvisning af at dække fugtskader i fundament og murværk.

Gå til Ikke erstatning for fugtskader i sommerhus samt totalskadeerstatning

31. marts 2016

Stormrådet afviste klage over forsikringsselskabets afvisning af at dække fugtskader i sommerhus samt tilkende totalskadeerstatning

Gå til Ikke erstatning da erhvervsløsøre ikke var dækket af brandforsikring

22. marts 2016

Stormrådet afviste klage over forsikringsselskabets afvisning af at dække skader på erhvervsløsøre.

Gå til Ikke erstatning for skader på kystbeskyttelse

15. marts 2016

Stormrådet afviste klage over forsikringsselskabets afvisning af at dække skader på kystbeskyttelse.

Gå til Ikke erstatning for sætningsskader

14. marts 2016

Stormrådet afviste klage over forsikringsselskabets afvisning af at dække sætningsskader.

Gå til Ikke krav på forhøjet opgørelse og yderligere udgifter til opmagasinering

14. marts 2016

Stormrådet afviste klage over forsikringsselskabets afvisning af at forhøje skadesopgørelsen og udgifter til opmagasinering.

Gå til Ikke erstatning for udgifter til byggerådgivning

14. marts 2016

Stormrådet afviste klage over forsikringsselskabets afvisning af at dække udgifter til byggerådgivning

Gå til Ikke medhold i at den første skadesopgørelse skulle lægges til grund for sagen

14. marts 2016

Stormrådet afviste klage over forsikringsselskabets afvisning af at lægge den første skadesopgørelse til grund for afgørelsen af sagen.

Gå til Ikke erstatning for løsrøre placeret i kælder

14. marts 2016

Stormrådet afviste klage over forsikringsselskabets afvisning af at dække skader på løsøre placeret i kælder.