Skip navigation

Klageafgørelser fra Stormrådet

Her finder du Stormrådets afgørelser af klager over forsikringsselskabernes afgørelser i stormflods- og oversvømmelsessager. Afgørelserne kan give svar på, om skader er omfattet af stormflods- og oversvømmelsesordningerne, og om du derfor har ret til erstatning.

Du kan også søge i Stormrådets arkiv over afgørelser her >

 

Kronologisk liste over afgørelser - sorteret efter offentliggørelsesdato:

 

Gå til Ikke erstatning for bortskaffelse af olietank

11. marts 2016

Stormrådet afviste klage over forsikringsselskabets afvisning af at dække udgifter til bortskaffelse af olietank.

Gå til Ikke totalskadeerstatning, da udbedring påbegyndt

11. marts 2016

Stormrådet afviste klage over forsikringsselskabets afvisning af at tildele totalskadeerstatning.

Gå til Delvis medhold i klage over skadesopgørelsen

11. marts 2016

Stormrådet gav delvis medhold i klage over forsikringsselskabets afvisning af at ændre skadesopgørelsen.

Gå til Ikke erstatning til merudgifter for opførelse af nyt hus med helårsstatus

11. marts 2016

Stormrådet afviste klage over forsikringsselskabets afvisning af at dække merudgifter for opførelse af nyt hus med helårsstatus.

Gå til Ikke erstatning for udgifter til rådgivning

11. marts 2016

Stormrådet afviste klage over forsikringsselskabets afvisning af at dække udgifter til rådgivning.

Gå til Ikke dobbelt erstatning for hårde hvidevarer og brændeovn

11. marts 2016

Stormrådet afviste klage over forsikringsselskabets afvisning af at dække dobbelt udgifter til hårde hvidevarer og brændeovn.

Gå til Ikke erstatning for hus beliggende udenfor erklæret stormflodsområde

11. marts 2016

Stormrådet afviste klage over forsikringsselskabets afvisning af at dække skader på hus.

Gå til Ikke totalskadeerstatning

11. marts 2016

Stormrådet afviste klage over forsikringsselskabets afvisning af at tildele skadelidte totalskadeerstatning.

Gå til Ikke erstatning for opmagasinering af indbo fra sommerhus

11. marts 2016

Stormrådet afviste klage over forsikringsselskabets afvisning af at dække udgifter til opmagasinering af indbo fra sommerhus.

Gå til Ikke erstatning til forhøjelse af husets fundament

11. marts 2016

Stormrådet afviste klage over forsikringsselskabets afvisning af at dække udgifter til at forhøjelse af husets fundament.