Skip navigation

Klageafgørelser fra Stormrådet

Her finder du Stormrådets afgørelser af klager over forsikringsselskabernes afgørelser i stormflods- og oversvømmelsessager. Afgørelserne kan give svar på, om skader er omfattet af stormflods- og oversvømmelsesordningerne, og om du derfor har ret til erstatning.

Du kan også søge i Stormrådets arkiv over afgørelser her >

 

Kronologisk liste over afgørelser - sorteret efter offentliggørelsesdato:

 

Gå til Delvis medhold i klage over skadeopgørelse

11. marts 2016

Stormrådet gav skadelidte delvis medhold i klage over forsikringsselskabets skadesopgørelse.

Gå til Ikke erstatning for ekstraarbejde vedrørende el og vvs

11. marts 2016

Stormrådet afviste klage over forsikringsselskabets afvisning af at dække ekstra udgifter til el og vvs arbejde.

Gå til Delvis tilbagebetaling af erstatningsbeløb

11. marts 2016

Stormrådet gav delvis medhold i en klage over forsikringsselskabets krav om tilbagebetaling af for meget erstatning.

Gå til Ikke erstatning for tab af huslejeindtægter

10. marts 2016

Stormrådet afviste klage over forsikringsselskabets afvisning af at dække tab af huslejeindtægter.

Gå til Ikke erstatning for skader på grund og nedstyrtet sommerhus

01. marts 2016

Stormrådet har afvist klage over forsikringsselskabets afvisning af at dække skader på grund og nedstyrtet sommerhus.

Gå til Ikke erstatning for rådgiver/konsulent samt klage over afskrivningsprocent på gulvtæppe

01. marts 2016

Stormrådet afviste klage over forsikringsselskabets afvisning af, at dække udgifter til rådgiver/konsulent samt klage over afskrivningsprocent på gulvtæppe.

Gå til Ikke erstatning for skader på bådhus

01. marts 2016

Stormrådet har afvist klage over forsikringsselskabets afvisning af, at dække skader på bådhus placeret på strand med henvisning til negativlisten i lov om stormflod og stormfald.

Gå til Ikke erstatning for udgifter til flytning og opmagasinering af indbo på overetagen

29. februar 2016

Stormrådet har afvist klage over forsikringsselskabets afvisning af, at dække udgifter til flytning og opmagasinering af indbo på overetagen.

Gå til Erstatning for skader på gulv, terrændæk og vandledning

29. februar 2016

Stormrådet har givet skadelidte medhold i klage over forsikringsselskabets afvisning af, at dække skader på gulv, terrændæk og vandledning.

Gå til Erstatning for eget arbejde efter faktura

29. februar 2016

Stormrådet har givet skadelidte medhold i klage over forsikringsselskabets afvisning af at honorere eget arbejde efter faktura.