Skip navigation

Klageafgørelser fra Stormrådet

Her finder du Stormrådets afgørelser af klager over forsikringsselskabernes afgørelser i stormflods- og oversvømmelsessager. Afgørelserne kan give svar på, om skader er omfattet af stormflods- og oversvømmelsesordningerne, og om du derfor har ret til erstatning.

Du kan også søge i Stormrådets arkiv over afgørelser her >

 

Kronologisk liste over afgørelser - sorteret efter offentliggørelsesdato:

 

Gå til Ikke erstatning til virksomhed for skimmelsanering

29. februar 2016

Stormrådet har afvist klage over forsikringsselskabets afvisning af, at dække skader for skimmelsanering.

Gå til Ikke erstatning for skader på trappe

29. februar 2016

Stormrådet afviste klage over forsikringsselskabets afvisning af, at skader på trappe er dækket af stormflodordningen med henvisning til negativlisten i lov om stormflod og stormfald.

Gå til Ikke erstatning for skader på terrasse

29. februar 2016

Stormrådet afviste klage over forsikringsselskabet afvisning af, at dække skader på terrasse.

Gå til Erstatning for skader på teesteder og baneanlæg i golfklub

29. februar 2016

Stormrådet gav skadelidte medhold i klage over forsikringsselskabets afvisning af, at dække skader på en golfklubs teesteder og baneanlæg.

Gå til Ikke forhøjet erstatning for reparation af fliser og ekstrahøje bryggersskabe

29. februar 2016

Stormrådet afviste klage over forsikringsselskabets afvisning af at ændre skadeopgørelsen.

Gå til Ikke erstatning for løsøre i kælder, men erstatning for skader på el-skabe, bom, trappe og lamper placeret på en campingplads

29. februar 2016

Stormrådet afviste klage over forsikringsselskabets afvisning af at dække skader på løsøre i kælder. Stormrådet gav skadelidte medhold i at skader på el-skabe, bom, trappe, lamper placeret på campingplads er omfattet af stormflodordningen.

Gå til Ikke erstatning for skader på kystsikring og trappe

25. februar 2016

Stormrådet afviste klage over forsikringsselskabets afvisning af, at dække skader på kystsikring og trappe med henvisning til negativlisten i lov om stormflod og stormfald.

Gå til Ikke erstatning for skader på fliser, hegn og blomsterkasser

25. februar 2016

Stormrådet afviste klage over forsikringsselskabets afvisning af, at skader på fliser, hegn og blomsterkasser er omfattet af stormflodordningens erstatningsregler.

Gå til Ikke erstatning for skader på lerduekastere placeret i jerntank

25. februar 2016

Stormrådet afviste klage over forsikringsselskabets afvisning af, at skader på lerduekastere placeret i jerntank er omfattet af stormflodordningens erstatningsregler med henvisning til negativlisten i lov om stormflod og stormfald.

Gå til Ikke erstatning for skader på havemaskine placeret under halvtag

25. februar 2016

Stormrådet afviste klage over forsikringsselskabets afvisning af, at skader på havemaskine placeret under halvtag er omfattet af stormflodordningens erstatningsregler.