Skip navigation

Klageafgørelser fra Stormrådet

Her finder du Stormrådets afgørelser af klager over forsikringsselskabernes afgørelser i stormflods- og oversvømmelsessager. Afgørelserne kan give svar på, om skader er omfattet af stormflods- og oversvømmelsesordningerne, og om du derfor har ret til erstatning.

Du kan også søge i Stormrådets arkiv over afgørelser her >

 

Kronologisk liste over afgørelser - sorteret efter offentliggørelsesdato:

 

Gå til Ikke krav på erstatning efter reglerne om totalskade

16. september 2015

Stormrådet afviste klage over afvisning af, at skadelidte kunne få tildelt totalskadeerstatning da skadesgradsprocenten var under 50 %.

Gå til Ikke erstatning for skader på løsøre i underetage

16. september 2015

Stormrådet afviste klage over forsikringsselskabets afvisning af at dække skader på løsøre placeret i rum under terræn med henvisning til negativlisten i lov om stormflod og stormfald, hvorefter løsøre i rum under terræn er undtaget dækning efter stormflodsordningen.

Gå til Ikke erstatning for udgifter til oprydning af have

16. september 2015

Stormrådet afviste klage over afvisning af, at udgifter til oprydning i have er omfattet af stormflodsordningens erstatningsregler med henvisning til negativlisten i lov om stormflod og stormfald, hvorefter skader på haveanlæg ikke er omfattet.

Gå til Ikke erstatning for skader på erhvervsløsøre placeret i rum under terræn

16. september 2015

Stormrådet afviste klage over forsikringsselskabets afvisning af, at skader på erhvervsløsøre placeret i rum under terræn er dækket af stormflodsordningen med henvisning til, at løsøre i rum under terræn er undtaget dækning efter stormflodsordningen.

Gå til Ikke erstatning for udgifter til oprydning i have

16. september 2015

Stormrådet afviste klage over afvisning af, at udgifter til oprydning i have er omfattet af stormflodsordningens erstatningsregler med henvisning til negativlisten i lov om stormflod og stormfald, hvorefter skader på haveanlæg ikke er omfattet.

Gå til Ikke erstatning for skader på løsøre i kælder

14. september 2015

Stormrådets afviste klage over afvisning af, at skader på løsøre placeret i kælder er omfattet af stormflodsordningens erstatningsregler med henvisning til negativlisten i lov om stormflod og stormfald, hvorefter løsøre i rum under terræn er undtaget dækning efter stormflodsordningen.

Gå til Ikke erstatning for skader på løsøre i kælder_underetage

11. september 2015

Stormrådet afviste klage over forsikringsselskabets afvisning af, at skader efter opstigende vand fra kloak på løsøre placeret i kælder er omfattet af stormflodsordningens erstatningsregler. Begrundelsen var, at der var tale om en indirekte skade, der ikke er omfattet af stormflodsordningens erstatningsregler.

Gå til Ikke erstatning for skader på løsøre i kælder eller rum under terræn

11. september 2015

Stormrådets afviste klage over afvisning af, at skader på løsøre placeret i kælder eller rum under terræn er omfattet af stormflodsordningens erstatningsregler med henvisning til negativlisten i lov om stormflod og stormfald, hvorefter løsøre i rum under terræn er undtaget dækning efter stormflodsordningen.  

Gå til Reparationserstatning kan ikke udbetales som kontanterstatning

11. september 2015

Stormrådet afviste klage over afvisning af, at reparationserstatning kan udbetales som kontanterstatning. Stormrådet afviste endvidere at dække erstatningen for oprydning efter stormfloden, da skadelidte havde oplyst at, vandet ikke havde været inde i bygningen.

Gå til Ikke erstatning for timer brugt på byggestyring

11. september 2015

Stormrådet afviste klage over afvisning af erstatning for timer brugt på at koordinere udbedringen af skaden.