Skip navigation

Stormbasen

Stormbasen er det fælles it-system, som forsikringsselskaberne bruger til at behandle sager under stormflods- og oversvømmelsesordningerne.

 

Stormbasen er et sagsunderstøttende system, som forsikringsselskaberne skal bruge i deres sagsbehandling af skadessager under stormflods- og oversvømmelsesordningerne. Forsikringsselskaberne er forpligtiget til at sikre, at sagerne er dokumenteret efter reglerne i ordningerne, og at denne dokumentation er tilgængelig i Stormbasen. Stormbasen bruges derudover også til forsikringsselskabernes indberetning af stormafgift.

 

Adgang til Stormbasen

Du kan få adgang til Stormbasen via følgende link.

Som skaderamt kan du herfra vælge menuen ”Jeg vil gerne anmelde en stormflodsskade”, for at gå til visitations- og anmeldelsesformularen. Læs mere om anmeldelse af skader her.

Som sagsbehandler eller indberetter i et forsikringsselskab skal du vælge ”Log-ind for forsikringsselskaber”. Er du ikke tidligere oprettet som sagsbehandler i Stormbasen, kan du læse vejledningen her.

 

Dybdemåler

Stormbasen

Sagsbehandlere og administratorer kan logge ind i Stormbasen her

Stormrådet

Stormrådet afgør, om der har været stormflod eller oversvømmelse fra et vandløb eller en sø. Det er dit forsikringsselskab, der modtager og behandler din anmeldelse af stormflods- eller oversvømmelsesskader og afgør, om du kan få erstatning. Man kan klage til Stormrådet over forsikringsselskabernes behandling af stormflods- og oversvømmelsessager. Stormrådet fører også tilsyn med forsikringsselskabernes behandling af disse sager.

Kontakt Stormrådet

Dækningsvejledning

Stormrådets dækningsvejledning uddyber, hvordan erstatningsreglerne vedrørende stormflod og oversvømmelse skal forstås.

Tilsynsprocedure

Stormrådet har vedtaget en procedure for tilsyn med forsikringsselskabernes behandling af stormflods- og oversvømmelsessager.

Tilsyn og tilsynsafgørelser

Stormrådet fører tilsyn med forsikringsselskabernes behandling af stormflods- og oversvømmelsessager.

Reaktioner og sanktioner

Et forsikringsselskab kan blive mødt med krav om tilbagebetaling/bortfald af honorar i sager, hvor selskabet ikke har behandlet sagen korrekt og i den forbindelse har begået åbenlyse fejl. Det fremgår af Stormrådets tilsynsprocedure.

Stormbasen

Stormbasen er Stormrådets it-system til understøttelse af forsikringsselskabernes behandling af stormflodssager.

Stormafgift

Oplysninger om indberetning og betaling af stormafgift

FAQ / Infobank

I Stormrådets FAQ findes information om Stormrådets praksis på en række områder ligesom der findes forklaringer på mange spørgsmål.

Håndtering af mistanke om svindel

Læs om, hvad du skal gøre, hvis du har mistanke om svindel i en stormflodssag.

Kontakt Stormrådet

Har du spørgsmål eller kommentarer kan du kontakte Stormrådets sekretariat.

Pressekontakt

Kontaktoplysninger i forbindelse med henvendelse fra pressen

Pressemeddelelser

Meddelelser om stormflod, oversvømmelse og stormfald samt om Stormrådets virke

Taksators portal

Indeholder information om de værktøjer og metoder, taksator kan få brug for i sit arbejde med skadesopgørelsen.

FAQ / infobank

I Stormrådets FAQ findes information om Stormrådets praksis på en række områder ligesom der findes forklaringer på mange spørgsmål, som kan opstå under taksering for Stormrådet.

Skadeopgørelsesskema

Det nyeste skadesopgørelsesskema til opgørelse af skader efter stormflods- og oversvømmelsesordningen.

Fold alle ud