Stormbasen

Stormbasen er det fælles it-system, som forsikringsselskaberne behandler stormflodssager i. Systemet er udviklet af Stormrådet.

Betaling for forsikringsselskabernes behandling af sager

24. januar 2013

Stormrådet betaler forsikringsselskaberne for sagsbehandling af stormflodssager.

Driftsinformation

31. oktober 2014

Driftsinformation om Stormrådets online sagsbehandlingssystem Stormbasen.

E-læring til Stormbasen

02. september 2013

Stormbasen har en E-læringsportal. Her kan du som sagsbehandler og taksator afprøve og øve dig i sagsbehandlingen af stormflodssager.

Lovgivning

24. januar 2013

Find lovgivningen omkring stormflod og Stormbasen.

Opret ny sagsbehandler

24. januar 2013

Skal du behandle stormflodssager i Stormbasen, men er du endnu ikke oprettet som bruger? Her kan du se, hvordan du bliver oprettet som bruger og sagsbehandler i Stormbasen.

Sådan behandler du stormflodssager i Stormbasen - en komplet vejledning

24. januar 2013

Brug den vejledning, der beskriver alle processer i sagsbehandlingen af stormflodssager i Stormbasen

Samarbejdsaftaler mellem forsikringsselskaber

24. januar 2013

Det er muligt for to forsikringsselskaber at indgå aftale om overdragelse af sagebehandlingen af stormflodsskader i Stormbasen.

Login til Stormbasen

24. januar 2013

Her kan sagsbehandlere og administratorer logge ind i Stormbasen.

Dybdemåler

Stormbasen

Sagsbehandlere og administratorer kan logge ind i Stormbasen her

Stormrådet

Stormrådet afgør om du kan få erstatning for skader efter oversvømmelse og stormfald. Stormrådet afgør endvidere, om der har været stormflod. Men det er forsikringsselskaberne, der modtager og behandler din anmeldelse af stormflodsskader og afgør, om du kan få erstatning. Man kan klage til Stormrådet over forsikringsselskabernes behandling af stormflodssager.

Kontakt Stormrådet

Dækningsvejledning vedrørende skader efter stormflod og oversvoemmelse

Stormrådets dækningsvejledning uddyber, hvordan erstatningsreglerne vedrørende stormflod og oversvømmelse skal forstås.

Kontakt Stormrådet

Har du spørgsmål eller kommentarer kan du kontakte Stormrådets sekretariat.

Sanktioner ved tilsyn

Et forsikringsselskab kan blive mødt med krav om tilbagebetaling/bortfald af honorar i sager, hvor selskabet har gentaget en fejl, som selskabet tidligere er meddelt påbud om.

Tilsyn med forsikringselskabernes behandling af stormflodssager

Stormrådet fører tilsyn med forsikringsselskabernes behandling af stormflodssager i henhold til § 10 i lov om stormflod og stormfald.

Tilsynskoncept for behandling af stormflodssager

Stormrådet har på sit møde den 28.oktober 2015 vedtaget et tilsynskoncept for behandlingen af forsikringsselskabernes behandling af stormflodssager.

Stormafgift

Oplysninger om indberetning og betaling af stormafgift

Stormbasen

Stormbasen er Stormrådets it-system til understøttelse af forsikringsselskabernes behandling af stormflodssager.

Forsikringsselskabernes udgifter (til f.eks. taksering)

Forsikringsselskaberne har i nogle tilfælde udgifter, som efterfølgende skal betales af stormrådet.

Håndtering af mistanke om svindel

Læs om, hvad du skal gøre, hvis du har mistanke om svindel i en stormflodssag.

FAQ / Infobank

I Stormrådets FAQ findes information om Stormrådets praksis på en række områder ligesom der findes forklaringer på mange spørgsmål.

Pressekontakt

Kontaktoplysninger i forbindelse med henvendelse fra pressen

Pressemeddelelser

Meddelelser om stormflod, oversvømmelse og stormfald samt om Stormrådets virke

Taksators portal

Indeholder links til de artikler, dokumenter og skemaer en taksator kan få brug for i sit arbejde for Stormrådet.

FAQ / infobank

I Stormrådets FAQ findes information om Stormrådets praksis på en række områder ligesom der findes forklaringer på mange spørgsmål, som kan opstå under taksering for Stormrådet.

Skadeopgoerelsesskema

Det nyeste skadesopgørelsesskema til opgørelse af skader efter stormflods- og oversvømmelsesordningen.

Varsling fra DMI

Gennem DMI (Danmarks Meteorologiske Institut) kan du abonnere på varsler om farligt vejr i Danmark.

Forebyggelse

Hent inspiration til forebyggelse af skader i forbindelse med stormflod og oversvømmelse.

Fold alle ud