Skip navigation

Stormfald

Hvis en privat skov eller dele af den er væltet på grund af storm, kan man få tilskud til at rejse ny skov.Gå til Vejledning om stormfald

21. marts 2019

Stormrådet udgiver en vejledning om muligheder og betingelser for tilskud til gentilplantning efter stormfald.

Gå til Når du har haft stormfald

29. november 2013

Hvis en del af eller hele din skov er væltet på grund af en storm, kan du få tilskud til at rejse ny skov.

Gå til Ansøg om tilskud

29. november 2013

Når Stormrådet har afgjort, at der har været stormfald, kan du finde ansøgningsblanketter her på siden.  

Gå til Hvad er stormfald?

08. november 2013

Stormfald er, når kraftig vind medfører, at større arealer i en skov vælter eller knækker.

Gå til Hvad er fredskovspligt

29. november 2013

Det er en betingelse for at få tilskud til gentilplantning og oprydning efter stormfald, at skoven er fredskov.

Gå til Regler om stormfald

29. november 2013

Stormfald er reguleret af en række regler i skovloven, stormflodsloven og andre steder.

Gå til Sådan kan du få tilskud

18. maj 2011

Læs om, hvordan du får tilskud til gentilplantning og oprydning efter stormfald.

Gå til Evaluering af stormfaldsordningen

14. januar 2013

I 2012 foretog Stormrådet en evaluering af stormfaldsordningen med særligt fokus på effekten af den hidtidige ordning.

Stormfald

Stormfald er når kraftig vind forårsager såkaldte fladefald, hvor større arealer i en skov vælter. Der kan fra Stormrådet ydes tilskud til gentilplantning af private skove der er væltet som følge af storm.

Stormrådet

Stormrådet afgør, om der har været stormflod eller oversvømmelse fra et vandløb eller en sø. Det er dit forsikringsselskab, der modtager og behandler din anmeldelse af stormflods- eller oversvømmelsesskader og afgør, om du kan få erstatning. Man kan klage til Stormrådet over forsikringsselskabernes behandling af stormflods- og oversvømmelsessager. Stormrådet fører også tilsyn med forsikringsselskabernes behandling af disse sager.

Kontakt Stormrådet

Dækningsvejledning

Stormrådets dækningsvejledning uddyber, hvordan erstatningsreglerne vedrørende stormflod og oversvømmelse skal forstås.

Tilsynsprocedure

Stormrådet har vedtaget en procedure for tilsyn med forsikringsselskabernes behandling af stormflods- og oversvømmelsessager.

Tilsyn og tilsynsafgørelser

Stormrådet fører tilsyn med forsikringsselskabernes behandling af stormflods- og oversvømmelsessager.

Reaktioner og sanktioner

Et forsikringsselskab kan blive mødt med krav om tilbagebetaling/bortfald af honorar i sager, hvor selskabet ikke har behandlet sagen korrekt og i den forbindelse har begået åbenlyse fejl. Det fremgår af Stormrådets tilsynsprocedure.

Stormbasen

Stormbasen er Stormrådets it-system til understøttelse af forsikringsselskabernes behandling af stormflodssager.

Stormafgift

Oplysninger om indberetning og betaling af stormafgift

FAQ / Infobank

I Stormrådets FAQ findes information om Stormrådets praksis på en række områder ligesom der findes forklaringer på mange spørgsmål.

Håndtering af mistanke om svindel

Læs om, hvad du skal gøre, hvis du har mistanke om svindel i en stormflodssag.

Kontakt Stormrådet

Har du spørgsmål eller kommentarer kan du kontakte Stormrådets sekretariat.

Pressekontakt

Kontaktoplysninger i forbindelse med henvendelse fra pressen

Pressemeddelelser

Meddelelser om stormflod, oversvømmelse og stormfald samt om Stormrådets virke

Taksators portal

Indeholder information om de værktøjer og metoder, taksator kan få brug for i sit arbejde med skadesopgørelsen.

FAQ / infobank

I Stormrådets FAQ findes information om Stormrådets praksis på en række områder ligesom der findes forklaringer på mange spørgsmål, som kan opstå under taksering for Stormrådet.

Skadeopgørelsesskema

Det nyeste skadesopgørelsesskema til opgørelse af skader efter stormflods- og oversvømmelsesordningen.

Fold alle ud

Nyhedsbrev

Her kan du tilmelde dig til Stormrådets nyhedsbrev.

Infobank

Få svar på mange spørgsmål om hvad, hvornår og hvordan Stormrådet kan give erstatning i Stormrådets FAQ / Infobank.