Skip navigation

Hvad er fredskovspligt

Artikel -

Det er en betingelse for at få tilskud til gentilplantning og oprydning efter stormfald, at skoven er fredskov.

Når et areal er fredskovspligtigt, betyder det, at den, der ejer arealet, til enhver tid har pligt til at anvende det til skovbrugsformål. Skovdrift er en meget langsigtet dyrkningsform. Fredskovspligten betyder, at man skal overholde en række regler, der tilsammen sikrer den langsigtede skovdyrkning. Dermed bliver skovene også bliver til gavn for efterfølgende generationer.

Langt den største del af de danske skove er fredskovspligtige. Fredskovspligten blev indført for næsten 200 år siden for at sikre Danmarks forsyning med træ, efter at næsten al skov i Danmark var blevet ryddet.
Det er en betingelse for at få tilskud til gentilplantning af ny skov og oprydning efter stormfald, at skoven er pålagt fredskovspligt.

Læs mere om, hvad fredskovspligt indebærer i skovloven.

Sidst opdateret: 29. november 2013