Skip navigation

Når du har haft stormfald

Artikel -

Hvis en del af eller hele din skov er væltet på grund af en storm, kan du få tilskud til at rejse ny skov.

Hvad er stormfaldsordningen?

Stormfaldsordningen er en katastrofeordning. Ordningen skal hjælpe private skovejere med betaling af udgifter til oprydning og gentilplantning af de stormfældede områder.

Hvordan får du tilskud?

Du skal søge om tilskuddet hos Stormrådet, som træffer afgørelse om, du er berettiget hertil. For at få tilskud, skal du opfylde visse betingelser.

Du skal først og fremmest selv have tegnet en forsikring mod stormfald, og forsikringen skal dække hele det område, hvor dine træer er væltet.

Din skov skal endvidere være pålagt fredskovspligt, og det stormfældede område skal være større end 1/60 af det samlede skovareal.

Alle de betingelser, du skal opfylde, kan du læse om i bekendtgørelse om forsikring af privat skov mod stormfald og tilskud til gentilplantning mv. efter stormfald.

Skal du betale skat?

Det tilskud, du får fra Stormrådet, er skattepligtigt. For erhvervsmæssigt skovbrug er gentilplantningsomkostningerne normalt fradragsberettigede.

Sidst opdateret: 29. november 2013