Skip navigation

Vejledning om stormfald

Artikel -

Stormrådet udgiver en vejledning om muligheder og betingelser for tilskud til gentilplantning efter stormfald.

Når der har været stormfald, udgiver Stormrådet en vejledning om, hvordan og på hvilke betingelser man kan opnå tilskud til gentilplantning af den væltede skov. Vejledningen baserer sig på de gældende regler om stormfald, og beskriver i detaljer, hvordan man skal forholde sig, når man som privat skovejer ønsker tilskud til oprydning og gentilplantning af det ødelagte skovareal. Vejledningen indeholder bl.a., hvor højt et tilskud man kan opnå ved forskellige typer af beplantning.

Stormrådet har som en service forholdt sig til opbygningen af en vejledning og har udarbejdet en skitse til en vejledning bl.a. med de gældende tilskudstakster. Du kan se skitsen til vejledning her.

Ved et konkret stormfald opdateres skitsen og får med de nødvendige tilpasninger status af en egentlig vejledning.

 

Oprettet: 21. marts 2019