Stormflod

Stormflod er oversvømmelser som skyldes ekstrem vandstand i havet . Du kan få erstatning for stormflodskader.

Anmeld din skade

01. december 2013

Læs her, hvordan du anmelder din stormflodsskade 

Afværg og begræns skaden

08. januar 2015

Man skal om muligt afværge og begrænse sin skade

Film om stormflodsordningen

12. februar 2016

Stormrådet har udarbejdet to film, der kort forklarer hvad stormflodsordningen er, og hvad du skal gøre, hvis du er ramt af stormflod.

Hvornår kan du få erstatning udbetalt?

12. februar 2014

Når du har sendt regninger ind for det udførte arbejde, kan forsikringsselskabet udbetale erstatning til dig med det samme.

Klag over afgørelsen

16. december 2013

Hvis du er utilfreds med den afgørelse, dit forsikringsselskab har truffet i din stormflodssag, kan du klage til Stormrådet.

Løsøre og nytteværdi

24. marts 2014

Løsøreskader opgøres individuelt. Den enkelte genstand vurderes ud fra både generelle afskrivningstabeller og individuel nytteværdi.

Spørgsmål til din sag?

18. december 2013

Hvornår kommer taksator ud? Kan jeg gå i gang med genopbygning? Kan jeg sætte en affugter op?

Sådan får du erstatning efter stormflod

18. maj 2011

Læs her detaljerne om, hvordan du får erstatning efter stormflod.

Flere stormflodsskader på samme tid

01. september 2012

Hvis du har haft flere stormflodsskader på en gang, skal hver skade anmeldes for sig.

Regler om stormflod

01. december 2013

Stormflod er reguleret af en række regler, som du kan læse om her.

Udbedring af skader

24. oktober 2011

Skader efter stormflod skal udbedres før en given erstatning kan udbetales - læs mere her om hvordan skaderne kan udbedres og hvilke regler der gælder

Kystdirektoratets beredskab

23. november 2011

Det er Kystdirektoratet, der driver stormflodsberedskabet for Vadehavet og Vestkysten. Det sker i samarbejde med politiet og kommunerne.

Skadestatistik for stormflod 1991 til 2008

14. januar 2013

I 2009 udgav Stormrådet en rapport over de stormfloder, der har været, mens rådet har eksisteret.

Varsling

11. august 2011

DMI tilbyder en række muligheder for at blive varslet om farligt vejr i Danmark herunder varsel om kraftig regn, høj vandstand og kraftig blæst. Varslingen kan hjælpe til at holde øje med om der er risiko for oversvømmelse eller stormflod i det området, hvor dit hus eller sommerhus ligger.

Ny højvandsstatistik fra Kystdirektoratet

17. juli 2013

Kystdirektoratet har opdateret højvandsstatistikerne fra 2007. Der findes nu målinger fra alle 80 målestationer fordelt på 68 lokationer. Statistikken viser de højeste vandstande for hvert år, og hvad der er 20 og 50 års hændelser.

DMI tema om stormflod

11. august 2011

I 2001 tog DMI temaet ”stormflod” op. Det kan du læse om på DMIs hjemmeside.

Druknet bænk

Stormflod

Stormflod er en oversvømmelse, der skyldes ekstrem høj vandstand i havet. Stormfloder i Danmark varierer meget i styrke og kan ramme kysterne i månederne oktober til april.

Stormrådet

Stormrådet afgør om du kan få erstatning for skader efter oversvømmelse og stormfald. Stormrådet afgør endvidere, om der har været stormflod. Men det er forsikringsselskaberne, der modtager og behandler din anmeldelse af stormflodsskader og afgør, om du kan få erstatning. Man kan klage til Stormrådet over forsikringsselskabernes behandling af stormflodssager.

Kontakt Stormrådet

Dækningsvejledning vedrørende skader efter stormflod og oversvoemmelse

Stormrådets dækningsvejledning uddyber, hvordan erstatningsreglerne vedrørende stormflod og oversvømmelse skal forstås.

Kontakt Stormrådet

Har du spørgsmål eller kommentarer kan du kontakte Stormrådets sekretariat.

Sanktioner ved tilsyn

Et forsikringsselskab kan blive mødt med krav om tilbagebetaling/bortfald af honorar i sager, hvor selskabet har gentaget en fejl, som selskabet tidligere er meddelt påbud om.

Tilsyn med forsikringselskabernes behandling af stormflodssager

Stormrådet fører tilsyn med forsikringsselskabernes behandling af stormflodssager i henhold til § 10 i lov om stormflod og stormfald.

Tilsynskoncept for behandling af stormflodssager

Stormrådet har på sit møde den 28.oktober 2015 vedtaget et tilsynskoncept for behandlingen af forsikringsselskabernes behandling af stormflodssager.

Stormafgift

Oplysninger om indberetning og betaling af stormafgift

Stormbasen

Stormbasen er Stormrådets it-system til understøttelse af forsikringsselskabernes behandling af stormflodssager.

Forsikringsselskabernes udgifter (til f.eks. taksering)

Forsikringsselskaberne har i nogle tilfælde udgifter, som efterfølgende skal betales af stormrådet.

Håndtering af mistanke om svindel

Læs om, hvad du skal gøre, hvis du har mistanke om svindel i en stormflodssag.

FAQ / Infobank

I Stormrådets FAQ findes information om Stormrådets praksis på en række områder ligesom der findes forklaringer på mange spørgsmål.

Pressekontakt

Kontaktoplysninger i forbindelse med henvendelse fra pressen

Pressemeddelelser

Meddelelser om stormflod, oversvømmelse og stormfald samt om Stormrådets virke

Taksators portal

Indeholder links til de artikler, dokumenter og skemaer en taksator kan få brug for i sit arbejde for Stormrådet.

FAQ / infobank

I Stormrådets FAQ findes information om Stormrådets praksis på en række områder ligesom der findes forklaringer på mange spørgsmål, som kan opstå under taksering for Stormrådet.

Skadeopgoerelsesskema

Det nyeste skadesopgørelsesskema til opgørelse af skader efter stormflods- og oversvømmelsesordningen.

Varsling fra DMI

Gennem DMI (Danmarks Meteorologiske Institut) kan du abonnere på varsler om farligt vejr i Danmark.

Forebyggelse

Hent inspiration til forebyggelse af skader i forbindelse med stormflod og oversvømmelse.

Fold alle ud

Nyhedsbrev

Her kan du tilmelde dig til Stormrådets nyhedsbrev.

Infobank

Få svar på mange spørgsmål om hvad, hvornår og hvordan Stormrådet kan give erstatning i Stormrådets FAQ / Infobank.