Skip navigation

Stormflod

Stormflod er oversvømmelser som skyldes ekstrem vandstand i havet . Du kan få erstatning for stormflodskader.

Gå til Erklæring af stormflod

20. september 2018

Det er Stormrådet, der erklærer stormflod. Læs her hvordan.

Gå til Anmeld din skade

01. december 2013

Læs her, hvordan du anmelder din stormflodsskade 

Gå til Afværg og begræns skaden

08. januar 2015

Man skal om muligt afværge og begrænse sin skade

Gå til Film om stormflodsordningen

Stormrådet har udarbejdet to film, der kort forklarer hvad stormflodsordningen er, og hvad du skal gøre, hvis du er ramt af stormflod.

Gå til Hvornår kan du få erstatning udbetalt?

12. februar 2014

Når du har sendt regninger ind for det udførte arbejde, kan forsikringsselskabet udbetale erstatning til dig med det samme.

Gå til Klag over afgørelsen

16. december 2013

Hvis du er utilfreds med den afgørelse, dit forsikringsselskab har truffet i din stormflodssag, kan du klage til Stormrådet.

Gå til Løsøre og nytteværdi

24. marts 2014

Løsøreskader opgøres individuelt. Den enkelte genstand vurderes ud fra både generelle afskrivningstabeller og individuel nytteværdi.

Gå til Spørgsmål til din sag?

18. december 2013

Hvornår kommer taksator ud? Kan jeg gå i gang med genopbygning? Kan jeg sætte en affugter op?

Gå til Sådan får du erstatning efter stormflod

02. juli 2018

Læs her detaljerne om, hvordan du får erstatning efter stormflod.

Gå til Flere stormflodsskader på samme tid

01. september 2012

Hvis du har haft flere stormflodsskader på en gang, skal hver skade anmeldes for sig.

Gå til Regler om stormflod

01. december 2013

Stormflod er reguleret af en række regler, som du kan læse om her.

Gå til Udbedring af skader

24. oktober 2011

Skader efter stormflod skal udbedres før en given erstatning kan udbetales - læs mere her om hvordan skaderne kan udbedres og hvilke regler der gælder

Gå til Kystdirektoratets beredskab

23. november 2011

Det er Kystdirektoratet, der driver stormflodsberedskabet for Vadehavet og Vestkysten. Det sker i samarbejde med politiet og kommunerne.

Gå til Skadestatistik for stormflod 1991 til 2008

14. januar 2013

I 2009 udgav Stormrådet en rapport over de stormfloder, der har været, mens rådet har eksisteret.

Gå til Varsling

11. august 2011

DMI tilbyder en række muligheder for at blive varslet om farligt vejr i Danmark herunder varsel om kraftig regn, høj vandstand og kraftig blæst. Varslingen kan hjælpe til at holde øje med om der er risiko for oversvømmelse eller stormflod i det området, hvor dit hus eller sommerhus ligger.

Gå til Højvandsstatistik fra Kystdirektoratet

28. juni 2018

Kystdirektoratet udgiver højvandsstatistiker bl.a. til brug for erklæring af stormflod. Den seneste højvandsstatistik er fra 2017. Der findes målinger fra alle 80 målestationer fordelt på 68 lokationer. Statistikken viser de højeste vandstande for hvert år, og hvad der er 20 og 50 års hændelser.

Druknet bænk

Stormflod

Stormflod er en oversvømmelse, der skyldes ekstrem høj vandstand i havet. Stormfloder i Danmark varierer meget i styrke og kan ramme kysterne i månederne oktober til april.

Stormrådet

Stormrådet afgør, om der har været stormflod eller oversvømmelse fra et vandløb eller en sø. Det er dit forsikringsselskab, der modtager og behandler din anmeldelse af stormflods- eller oversvømmelsesskader og afgør, om du kan få erstatning. Man kan klage til Stormrådet over forsikringsselskabernes behandling af stormflods- og oversvømmelsessager. Stormrådet fører også tilsyn med forsikringsselskabernes behandling af disse sager.

Kontakt Stormrådet

Dækningsvejledning

Stormrådets dækningsvejledning uddyber, hvordan erstatningsreglerne vedrørende stormflod og oversvømmelse skal forstås.

Tilsynsprocedure

Stormrådet har vedtaget en procedure for tilsyn med forsikringsselskabernes behandling af stormflods- og oversvømmelsessager.

Tilsyn og tilsynsafgørelser

Stormrådet fører tilsyn med forsikringsselskabernes behandling af stormflods- og oversvømmelsessager.

Reaktioner og sanktioner

Et forsikringsselskab kan blive mødt med krav om tilbagebetaling/bortfald af honorar i sager, hvor selskabet ikke har behandlet sagen korrekt og i den forbindelse har begået åbenlyse fejl. Det fremgår af Stormrådets tilsynsprocedure.

Stormbasen

Stormbasen er Stormrådets it-system til understøttelse af forsikringsselskabernes behandling af stormflodssager.

Stormafgift

Oplysninger om indberetning og betaling af stormafgift

FAQ / Infobank

I Stormrådets FAQ findes information om Stormrådets praksis på en række områder ligesom der findes forklaringer på mange spørgsmål.

Håndtering af mistanke om svindel

Læs om, hvad du skal gøre, hvis du har mistanke om svindel i en stormflodssag.

Kontakt Stormrådet

Har du spørgsmål eller kommentarer kan du kontakte Stormrådets sekretariat.

Pressekontakt

Kontaktoplysninger i forbindelse med henvendelse fra pressen

Pressemeddelelser

Meddelelser om stormflod, oversvømmelse og stormfald samt om Stormrådets virke

Taksators portal

Indeholder information om de værktøjer og metoder, taksator kan få brug for i sit arbejde med skadesopgørelsen.

FAQ / infobank

I Stormrådets FAQ findes information om Stormrådets praksis på en række områder ligesom der findes forklaringer på mange spørgsmål, som kan opstå under taksering for Stormrådet.

Skadeopgørelsesskema

Det nyeste skadesopgørelsesskema til opgørelse af skader efter stormflods- og oversvømmelsesordningen.

Fold alle ud

Nyhedsbrev

Her kan du tilmelde dig til Stormrådets nyhedsbrev.

Infobank

Få svar på mange spørgsmål om hvad, hvornår og hvordan Stormrådet kan give erstatning i Stormrådets FAQ / Infobank.