Skip navigation

Afværg og begræns skaden

Artikel -

Man skal om muligt afværge og begrænse sin skade

Hvad kan man gøre for at afværge skaden

Ligesom ved en forsikringsbegivenhed skal skadelidte ved en stormflodsskade foretage "foranstaltninger, som efter forholdende var rimelige for at afværge eller begrænse skaden".

I det omfang det er muligt, bør skadelidte derfor:

  • Flytte løsøre (herunder møbler) til dele af bygningen, hvor skaden på løsøret bliver mindst mulig.
  • Forhindre vandet i at trænge ind i bygningen ved at lukke døre, vinduer, spjæld mv.
  • Tilkalde assistance fra f.eks. de lokale beredskab i det omfang der er behov for det. 

    Hvis det er muligt, kan der gøres brug af sandsække eller andre barrierer til at holde vandet ude af bygningen. 

Skadesbegrænsning

Når skaden er sket, skal skadelidte så vidt det er muligt forsøge at begrænse skaden. Dette er nødvendigt både for muligheden for at få erstatning fra Stormrådet og for at undgå følgeskader. Stormrådet yder ikke erstatning for følgeskader. Skadesbegrænsning omfatter oftest at pumpe resterende vand væk, affugte ejendommen samt at rydde op og gøre rent efter skaden, så skaden ikke forværres. Stormrådet anbefaler, at skadelidte, evt. i samråd med sit forsikringsselskab, tager kontakt til et professionelt firma, som forestår affugtningen og løbende foretager kontrol og fugtmåling.

Sidst opdateret: 08. januar 2015