Skip navigation

Flere stormflodsskader på samme tid

Artikel -

Hvis du har haft flere stormflodsskader på en gang, skal hver skade anmeldes for sig.

Hvad gør du, hvis der er sket skader både på din private ejendom og på din virksomhed?

Har du haft stormflodsskader privat og i din virksomhed - f.eks. hvis dit private hjem og din virksomhed ligger på samme adresse - skal du anmelde skaderne hver for sig. Det er vigtigt, at skaderne på virksomheden anmeldes under virksomhedens forsikring, mens du anmelder de private skader under private forsikring.  

Du skal derfor svare på spørgsmål (visitere) og udfylde en skadeanmeldelse to gange. Husk at logge på med virksomhedens medarbejdersignatur, når du anmeldeler skader for virksomheden, og med dit personlige NemID, når du anmeldelser skader privat.

Skade på flere adresser?

Har du haft stormflodsskader på flere adresser, skal hver adresse anmeldes for sig. Det betyder, at du skal gennemgå visitationen og udfylde et anmeldelsesskema for hver adresse. Det skyldes, at skader på den ene adresse kan være berettiget til erstatning, mens skader på den anden adresse ikke er.

Sidst opdateret: 01. september 2012