Skip navigation

Højvandsstatistik fra Kystdirektoratet

Artikel -

Kystdirektoratet udgiver højvandsstatistiker bl.a. til brug for erklæring af stormflod. Den seneste højvandsstatistik er fra 2017. Der findes målinger fra alle 80 målestationer fordelt på 68 lokationer. Statistikken viser de højeste vandstande for hvert år, og hvad der er 20 og 50 års hændelser.

Du kan se statistikken her: Kystdirektoratets højvandsstatistik og bilaget hertil.

Hvilken betydning har statistikken for fremtidige stormflodsskader?

Rammes du af stormflod, skal du være forberedt på, at du fremover ikke kan være sikker på at få erstatning ved de vandstande, som tidligere har udløst erstatning.

I den nye statistik kan du se, at der skal højere vandstande til at erklære stormflod nu end tidligere. Det er fordi, der ved hver ny 20 års hændelse skabes et nyt grundlag for, hvad der skal til for at en vandstand er så ekstrem, at der vil være tale om stormflod.

På grund af de meget forskellige kystforhold, vi har i Danmark, er der store forskelle i ekstremvandstandene mellem disse. For eksempel er en 20 års vandstanden under halvanden meter ved Østersøkysterne, mens den er over fire meter i Vadehavet.

Baggrunden for statistikken

I Stormrådets vurdering af om der har været stormflod, bruges bl.a. Kystdirektoratets højvandsstatistik. Højvandsstatistikken angiver ud fra historiske målinger af vandstande, hvor ofte en given vandstand kan forventes at indtræffe.

Sidst opdateret: 28. juni 2018