Skip navigation

Hvornår kan du få erstatning udbetalt?

Artikel -

Når du har sendt regninger ind for det udførte arbejde, kan forsikringsselskabet udbetale erstatning til dig med det samme.

Det er dit forsikringsselskab, der beder Stormrådet om at udbetale erstatning for dine skader. Så snart Stormrådet har modtaget besked fra forsikringsselskabet om udbetaling, vil erstatningen blive overført til din konto inden for fem dage.

Når forsikringsselskabet har afgjort, at du er berettiget til erstatning for dine skader, kan udbetalingerne startes op. Herefter sker udbetalingerne løbende i takt med, at du sender regninger ind for det udførte arbejde.

Det er altså ikke nødvendigt for dig at samle alle regninger, før din erstatning kan udbetales.

Udbetaling af erstatning

Hvis du har sendt regninger ind for det udførte arbejde, kan forsikringsselskabet udbetale erstatning til dig med det samme.

Du kan som skadelidt vælge at udbedre dine skader for det beløb, der er til rådighed efter selvrisikoen er fratrukket, fremfor det beløb, skaden er takseret til. Dette er også gældende ved  løbende udbetalinger. Du skal dog være opmærksom på, at selvrisikoen er beregnet for hver enkelt entreprise, hvilket betyder, at du maksimalt kan få udbetalt entreprisens værdi efter det procentvise fradrag for selvrisikoen.

Du skal endvidere være opmærksom på, at det fortsat ikke er muligt at flytte penge rundt mellem de forskellige entrepriser, som for eksempel at flytte et eventuelt overskud fra køkkenentreprisen til badeværelsesentreprisen.

Det er vigtigt, at du så hurtigt som muligt informerer dit forsikringsselskab, hvis du ønsker at benytte denne mulighed.

Udbetaling af erstatning uden regninger

Hvis du ikke har sendt regninger ind, kan du i visse situationer få udbetalt erstatning for op til 80.000 kr. i alt. Du skal her være opmærksom på, at forsikringsselskabet kun kan udbetale sådan erstatning for de poster i din skadeopgørelse, der ikke overstiger 40.000 kr.   

Hvornår har forsikringsselskabet truffet en afgørelse i din sag?

Når forsikringsselskabet har modtaget alle relevante oplysninger fra taksator og dig, kan der træffes en formel afgørelse af, om dine skader er omfattet af erstatningsordningen. Dette gør selskabet bl.a. ved at gennemgå taksators opgørelse.

Forsikringsselskabet vurderer i denne forbindelse også om skaden eller dele af skaden kan være nævnt i den negativliste, der i Stormflodsloven undtager en række skader fra at kunne udløse erstatning.

Du modtager et brev fra forsikringsselskabet, når de har afgjort din sag. I dette brev står der beskrevet, hvilke skader du kan og evt. ikke kan forvente at få erstatning for.

Herefter kan udbetalingen af erstatning til dig påbegyndes.  

Sidst opdateret: 12. februar 2014