Skip navigation

Løsøre og nytteværdi

Artikel -

Løsøreskader opgøres individuelt. Den enkelte genstand vurderes ud fra både generelle afskrivningstabeller og individuel nytteværdi.

Løsøre opgøres individuelt

Stormrådet og Forsikring & Pension har undersøgt, hvordan løsøreskader opgøres i henholdsvis stormflodsordningen og i forsikringssager. Det er blandt andet undersøgt, om der er forskel på erstatning og afskrivninger i disse sager.

Undersøgelsen viser, at der overordnet set er overensstemmelse mellem opgørelse af forsikringsskader og stormflodsskader på løsøre. Det vil bl.a. sige, at der skelnes mellem om en genstand er mere eller mindre end 2 år gammel, at der anvendes afskrivningstabeller, og at disse er nogenlunde ens for så vidt angår afskrivninger.

De afskrivningstabeller, der bruges i stormflodsordningen, er vejledende. Det betyder, at taksator ikke er bundet af disse, hvis en genstand vurderes at have en anden værdi. Udover afskrivningstabellerne skal der således anlægges en nytteværdibetragtning, hvor dette er relevant. Det fremgår bl.a. af FAQ / Infobank på Stormrådets hjemmeside under punktet Nytteværdi.

Stormfloden den 5.-6. december 2013

I forbindelse med den praktiske opgørelse af løsøreskader efter stormfloden den 5.-6. december 2013 er der rapporteret eksempler på, at taksator har undladt at anvende en nytteværdibetragtning, selv om dette kunne være relevant i forhold til den konkrete skade.

Hvis man mener, at en fastsættelse af erstatning ikke er korrekt, fx fordi der burde have været anlagt en nytteværdibetragtning, bør dette afklares med forsikringsselskabet. Giver dette ikke et ønsket resultat, har man mulighed for at klage til Stormrådet. Læs mere under Klag over afgørelsen.

Sidst opdateret: 24. marts 2014