Skip navigation

Spørgsmål til din sag?

Artikel -

Hvornår kommer taksator ud? Kan jeg gå i gang med genopbygning? Kan jeg sætte en affugter op?

Har du spørgsmål til din stormflodssag?

Hvornår kommer taksator ud? Kan jeg gå i gang med genopbygning? Kan jeg sætte en affugter op?

Alle disse spørgsmål opstår naturligt umiddelbart efter en stormflod.

Det er dit forsikringsselskab, som behandler skader efter stormflod. Har du derfor spørgsmål til din stormflodssag, skal du kontakte dit forsikringsselskab og få vejledning. Det er også dit forsikringsselskab, der sender en taksator ud og som tager stilling til, om du kan få erstatning for de skader, der er sket efter stormfloden.

Stormrådet kan ikke tage stilling til konkrete spørgsmål vedrørende din skade. Det er derfor også dit forsikringsselskab, der skal give dig råd om, hvad du skal gøre for at begrænse skaderne eller fortælle dig, om du må påbegynde udbedringen af skaderne. 

Sidst opdateret: 18. december 2013