Skip navigation

Udbedring af skader

Artikel -

Skader efter stormflod skal udbedres før en given erstatning kan udbetales - læs mere her om hvordan skaderne kan udbedres og hvilke regler der gælder

En sag

Stormflodssager behandles efter stormflodsloven og det forsikringsselskaberne, som foretager sagsbehandlingen efter loven.

Din stormflodssag har altid en sagsbehandler tilknyttet. Henvendelser om din sag skal rettes til sagsbehandleren, som bl.a. vurderer nye oplysninger, du måtte have i forhold til sagen.

Billeder og dokumentation

Husk at tage billeder, hvis det er nødvendigt at renovere eller reparere ødelagte genstande, inden skaden bliver set af en taksator. Billederne betyder, at du efterfølgende kan dokumentere skadens omfang over for taksator, selv om skaden er blevet repareret.

Håndværkere

Når en håndværker skal udbedre skaderne, skal du bede om tilbud, der svarer til taksators beskrivelse af de skader, som skal repareres. Hvis de tilbud, du modtager, er væsentlig dyrere eller billigere end det beløb, taksator har fastsat, skal du henvende dig til din sagsbehandler i forsikringsselskabet, inden håndværkeren går i gang.

Husk at gemme alle regninger fra håndværkerne. De skal bruges, hvis der skal udbetales erstatning. Du kan læse mere om dette under "Erstatning ved stormflod".

Gør det selv

Det er muligt at aftale med taksator at udføre noget af arbejdet selv, f.eks. oprydning og rengøring.

Hvis du selv udfører noget af arbejdet, skal du huske at gemme kvitteringer for indkøb af materialer. De skal bruges som dokumentation, når eventuel erstatning for arbejdet skal udbetales.

Ud over udgiften til materialer erstattes gør-det-selv-arbejde med 80 kroner i timen, hvor du får betaling for 25 % flere timer end dem, en håndværker skulle have brugt på det samme arbejde.

Hvis skaden er større

Hvis skaden viser sig at være mere omfattende end det, taksator i første omgang har skrevet i taksatorrapporten, skal du henvende dig til din sagsbehandler i forsikringsselskabet. Selskabet vil så vurdere, om der er behov for at besigtige skaderne igen, og om erstatningsbeløbet skal sættes op.

Du kan flytte rundt på posterne i taksatoropgørelsen

Når taksatorrapporten er færdigbehandlet, er det muligt at flytte rundt på posterne, hvis ejendommens rettighedshavere har givet tilladelse til det.

Hvis det fx viser sig, at et malerarbejde bliver billigere end antaget i opgørelsen, kan man overføre pengene til andet arbejde. Du kan altså få erstatning for dyrere byggematerialer end de beskadigede, hvis du i øvrigt sparer penge på andre ting i skadesopgørelsen. Erstatningen tager udgangspunkt i de materialer og byggemetoder, der er normale at bruge på skadestidspunktet.

Hvis du er i tvivl

Er du i tvivl om dine muligheder for at få en erstatning udbetalt, så kontakt din sagsbehandler i forsikringsselskabet.

Sidst opdateret: 24. oktober 2011