Taksatorer

Taksators portal til Stormrådets hjemmeside indeholder links til de artikler, dokumenter og skemaer som en taksator kan få brug for i sit arbejde for Stormrådet.Hvad er taksators rolle

13. november 2013

Taksator er stormflodslovens faglige ekspert, når det drejer sig om opgørelse af skader. Taksators observationer og opgørelse af skader har stor betydning for Stormrådets afgørelser.

Råd og vejledning til taksatorer

26. oktober 2011

Her kan taksatorer finde links til relevante råd, vejledning mv., f.eks. levetidstabeller og fordelingsvejledninger.

Aflønning af taksatorer

07. november 2011

Det er forsikringsselskabet, der aflønner taksator. Stormrådet betaler efterfølgende forsikringsselskaberne for taksators arbejde efter faste takster

Råd og vink om skadesopgørelsen

21. juli 2011

Skader efter oversvømmelse skal opgøres til genanskaffelsesværdi. Læs her, hvordan du bedst muligt opgør skader.  

Vejledning til skadesopgørelse - stormflod

24. oktober 2011

Stormflodsordningen adskiller sig fra forsikringsselskabernes regler om erstatningsopgørelse. Skaderne i regi af Stormrådet skal opgøres efter dagsværdiprincippet og ved brug af et særligt skema.

Diger

07. december 2016

Det er taksator, der vurderer, om en ejendom ligger udenfor eller indenfor et dige.

Stormrådet

Stormrådet afgør om du kan få erstatning for skader efter oversvømmelse og stormfald. Stormrådet afgør endvidere, om der har været stormflod. Men det er forsikringsselskaberne, der modtager og behandler din anmeldelse af stormflodsskader og afgør, om du kan få erstatning. Man kan klage til Stormrådet over forsikringsselskabernes behandling af stormflodssager.

Kontakt Stormrådet

Dækningsvejledning vedrørende skader efter stormflod og oversvoemmelse

Stormrådets dækningsvejledning uddyber, hvordan erstatningsreglerne vedrørende stormflod og oversvømmelse skal forstås.

Kontakt Stormrådet

Har du spørgsmål eller kommentarer kan du kontakte Stormrådets sekretariat.

Sanktioner ved tilsyn

Et forsikringsselskab kan blive mødt med krav om tilbagebetaling/bortfald af honorar i sager, hvor selskabet har gentaget en fejl, som selskabet tidligere er meddelt påbud om.

Tilsyn med forsikringselskabernes behandling af stormflodssager

Stormrådet fører tilsyn med forsikringsselskabernes behandling af stormflodssager i henhold til § 10 i lov om stormflod og stormfald.

Tilsynskoncept for behandling af stormflodssager

Stormrådet har på sit møde den 28.oktober 2015 vedtaget et tilsynskoncept for behandlingen af forsikringsselskabernes behandling af stormflodssager.

Stormafgift

Oplysninger om indberetning og betaling af stormafgift

Stormbasen

Stormbasen er Stormrådets it-system til understøttelse af forsikringsselskabernes behandling af stormflodssager.

Forsikringsselskabernes udgifter (til f.eks. taksering)

Forsikringsselskaberne har i nogle tilfælde udgifter, som efterfølgende skal betales af stormrådet.

Håndtering af mistanke om svindel

Læs om, hvad du skal gøre, hvis du har mistanke om svindel i en stormflodssag.

FAQ / Infobank

I Stormrådets FAQ findes information om Stormrådets praksis på en række områder ligesom der findes forklaringer på mange spørgsmål.

Pressekontakt

Kontaktoplysninger i forbindelse med henvendelse fra pressen

Pressemeddelelser

Meddelelser om stormflod, oversvømmelse og stormfald samt om Stormrådets virke

Taksators portal

Indeholder links til de artikler, dokumenter og skemaer en taksator kan få brug for i sit arbejde for Stormrådet.

FAQ / infobank

I Stormrådets FAQ findes information om Stormrådets praksis på en række områder ligesom der findes forklaringer på mange spørgsmål, som kan opstå under taksering for Stormrådet.

Skadeopgoerelsesskema v21

Det nyeste skadesopgørelsesskema til opgørelse af skader efter stormflods- og oversvømmelsesordningen.

Varsling fra DMI

Gennem DMI (Danmarks Meteorologiske Institut) kan du abonnere på varsler om farligt vejr i Danmark.

Forebyggelse

Hent inspiration til forebyggelse af skader i forbindelse med stormflod og oversvømmelse.

Fold alle ud

Nyhedsbrev

Her kan du tilmelde dig til Stormrådets nyhedsbrev.

Infobank

Få svar på mange spørgsmål om hvad, hvornår og hvordan Stormrådet kan give erstatning i Stormrådets FAQ / Infobank.