Gå til resume Gå til indhold

Film om stormflodsordningen

Stormrådet har udarbejdet to film, der kort forklarer hvad stormflodsordningen er, og hvad du skal gøre, hvis du er ramt af stormflod.
 

Oversvømmelser i juledagene

En stor del af det sydlige Danmark er ramt af vedvarende regn med efterfølgende oversvømmelser. Stormrådet følger situationen nøje.
 

Sådan får du erstatning fra oversvømmelsesordningen

Hvis du har fået skader på din ejendom eller dit løsøre i forbindelse med en oversvømmelse, kan du få erstatning fra Stormrådet.
 

Stormflod den 29.-30. november 2015

Stormrådet har i dag afgjort, at der var stormflod i visse dele af landet, da vandstanden i de danske farvande steg til et meget højt niveau i forbindelse med stormen ...
 

Sådan får du erstatning efter stormflod

Læs her detaljerne om, hvordan du får erstatning efter stormflod.
 

Dækningsvejledning vedrørende stormflod og oversvømmelse

Stormrådet har udgivet en vejledning vedrørende dækning for skader efter stormflod og oversvømmelse fra vandløb og søer.
 

Stormrådet

Stormrådet afgør om du kan få erstatning for skader efter oversvømmelse og stormfald.
Stormrådet afgør endvidere, om der har været stormflod. Men det er forsikringsselskaberne, der modtager og behandler din anmeldelse af stormflodsskader og afgør, om du kan få erstatning.
Man kan klage til Stormrådet over forsikringsselskabernes behandling af stormflodssager. 
  

Kontaktoplysninger i forbindelse med henvendelse fra pressen
Meddelelser om stormflod, oversvømmelse og stormfald samt om Stormrådets virke
Stormrådets dækningsvejledning uddyber, hvordan erstatningsreglerne vedrørende stormflod og oversvømmelse skal forstås.
Har du spørgsmål eller kommentarer kan du kontakte Stormrådets sekretariat.
Stormrådet fører tilsyn med forsikringsselskabernes behandling af stormflodssager i henhold til § 10 i lov om stormflod og stormfald.
Stormrådet har på sit møde den 28.oktober 2015 vedtaget et tilsynskoncept for behandlingen af forsikringsselskabernes behandling af stormflodssager.
Oplysninger om indberetning og betaling af stormafgift
Stormbasen er Stormrådets it-system til understøttelse af forsikringsselskabernes behandling af stormflodssager.
Forsikringsselskaberne har i nogle tilfælde udgifter, som efterfølgende skal betales af stormrådet.
Læs om, hvad du skal gøre, hvis du har mistanke om svindel i en stormflodssag.
I Stormrådets FAQ findes information om Stormrådets praksis på en række områder ligesom der findes forklaringer på mange spørgsmål.
Indeholder links til de artikler, dokumenter og skemaer en taksator kan få brug for i sit arbejde for Stormrådet.
I Stormrådets FAQ findes information om Stormrådets praksis på en række områder ligesom der findes forklaringer på mange spørgsmål, som kan opstå under taksering for Stormrådet.
Det nyeste skadesopgørelsesskema til opgørelse af skader efter stormflods- og oversvømmelsesordningen.
Gennem DMI (Danmarks Meteorologiske Institut) kan du abonnere på varsler om farligt vejr i Danmark.
Hent inspiration til forebyggelse af skader i forbindelse med stormflod og oversvømmelse.

Infobank

Få svar på mange spørgsmål om hvad, hvornår og hvordan Stormrådet kan give erstatning i Stormrådets FAQ / Infobank.

Nyhedsbrev

Her kan du tilmelde dig til Stormrådets nyhedsbrev.